Copyright ©2017 江西皇五爷酒业有限公司   赣ICP备17016324号-1  网站建设中企动力 南昌 

请拖入内容到容器

中国是酒的故乡,

酒和酒类文化一

直占据着重要的地位

中华民族五千年历史长河中,

中国是卓立世界的文明古国,

历史
.
文化 

H
I
​S
T
O
R

I
C
A
L
C
U
L
T
U
R
E


 Copyright ©2017 江西皇五爷酒业有限公司 赣ICP备11007021号-1  网站建设中企动力南昌 

请拖入内容到容器

此中有真味,文君最相知

千载机缘,真情文君

岁月蹉跎,真情依旧

大汉风韵,盛世文君

流传千载,真情如一

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。


 Copyright ©2017 江西皇五爷酒业有限公司 赣ICP备11007021号-1  网站建设中企动力南昌 

请拖入内容到容器

流传千载,真情如一

此中有真味,文君最相知

千载机缘,真情文君

岁月蹉跎,真情依旧

大汉风韵,盛世文君

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

天生我材必有用,千金散尽还复来。

烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。


 Copyright ©2017 江西皇五爷酒业有限公司 赣ICP备11007021号-1  网站建设中企动力南昌 

请拖入内容到容器

古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。

陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑

主人何为言少钱,径须沽取对君酌。


 Copyright ©2017 江西皇五爷酒业有限公司 赣ICP备11007021号-1  网站建设中企动力南昌 

请拖入内容到容器